Obchodní podmínky

internetového obchodu ProdejŠafránu.cz (dále „obchod“ nebo „internetový obchod“),

provozovatel: e-obchůdky s.r.o., IČO 08598746

  •          místo podnikání a kontaktní adresa: Branická 659/107, 147 00 Praha 4
  •          e-mail: info@prodejsafranu.cz
  •          telefon: +420 728 622 385

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese ProdejSafranu.cz, platné od 20. 7. 2018.

Úvodní ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na stránce obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě (týká se zejména technické údržby obchodu).

Cena zboží

Ceny nabízeného zboží jsou konečné a včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající není plátce DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li prodávajícím určeno jinak.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupní smlouva

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  •          objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  •          údaje o možném způsobu doručení objednávaného zboží a způsobu úhrady kupní ceny zboží, včetně informací o nákladech spojených s dodáním a platbou zboží.

Kupující může rovněž objednat zboží elektronickou poštou na adrese info@prodejsafranu.cz, pomocí kontaktního formuláře na https://prodejsafranu.cz/napiste-nam, nebo telefonicky na +420 728 622 385.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. a to 1) s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání a telefonního čísla) a za 2) s výjimkou poskytnutí e-mailové adresy zákazníka službě Heureka.cz (firma Naspers OCS Czech Republic, s.r.o.) pro účely zaslání dotazníku hodnocení nákupu.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ( „Nařízení GDPR“), v platném a účinném znění.

Další informace týkající se zacházení s Vašimi osobními údaji naleznete na https://prodejsafranu.cz/content/2-ochrana-osobnich-udaju.

Doprava

Společně s cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také následující náklady spojené s balením a dodáním zboží. Tyto náklady Prodávající uvádí na stránce Doprava zboží.

Dodání je provedeno dle Vašeho výběru prostřednictvím České pošty, a.s. nebo Zásilkovna s.r.o. 

Zboží je expedováno obvykle během 1 – 3 pracovních dnů.

Způsob doručení zboží určuje kupující. Kupující nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s vybraným způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Platba

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může Kupující uhradit Prodávajícímu způsoby uvedenými na stránce Platba za zboží. 

V případě volby platby předem je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

Tištěný doklad o prodeji zboží zašle Prodávající Kupujícímu na vyžádání. V případě, že o to Kupující Prodávajícího požádá, zašle Prodávající Kupujícímu doklad o prodeji zboží na elektronickou adresu Kupujícího v elektronické podobě, nebo jej zašle spolu se zbožím.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Povinnost vystavit účtenku vzniká pouze v případech definovaných zákonem a Generálním finančím ředitelstvím. Zákazník svým nákupem v Obchodě souhlasí se zasláním této účtenky e-mailem.

Odpovědnost za vady, záruka

Reklamační řád se řídí dle zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

Prodávající může po Kupujícím požadovat prokázání nákupu zboží v internetovém obchodě, a to především pomocí čísla objednávky, jména a adresy pro zaslání zboží a data objednávky.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho elektronické adrese info@prodejsafranu.cz

Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku před expedicí zboží bez udání důvodu. Expedicí zboží se rozumí okamžik odeslání informačního mailu Prodávajícím, v němž je Kupující informován, že objednávka byla odeslána. Objednávku lze zrušit telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty – v e-mailu kupující řádně vyplní především své jméno a číslo objednávky, kterou chce zrušit.

Nevyzvedne-li si zákazník svou zásilku, nemá nárok na vrácení poštovného.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@prodejsafranu.cz.

Zboží zasílejte na adresu: Ondřej Průša, Branická 659/107, 147 00 Praha.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy na účet, který kupující uvede v Odstoupení od kupní smlouvy.

Záverečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Ondřej Průša, Branická 107, 147 00 Praha;

adresa elektronické pošty: info@prodejsafranu.cz;

telefon: +420 728 622 385.